Chế Độ Ăn Cho Bệnh Cao Huyết Áp

Chế Độ Ăn Cho Bệnh Cao Huyết Áp

Nguyên tắc chung trong điều trị bệnh cao huyết áp là phải phối hợp việc thay đổi lối sống và kiểm soát  được huyết áp mục tiêu ở mức < 140/90mmHg, những bệnh nhân có kết hợp tiểu đường hoặc suy tim, suy thận phải kiểm soát huyết áp với huyết áp mục tiêu thấp hơn 130/85mmHg...