Bệnh Gout Có Khỏi Được Không ?

Bệnh Gout Có Khỏi Được Không ?

Bệnh Gout Có Khỏi Được Không ? Chỉ những bệnh nhân gút mới hiểu, cơn đau gút cấp khủng khiếp cỡ nào. Khi đau, bệnh nhân gút tìm mọi cách cắt cơn đau, càng nhanh càng tốt và tin vào những cam kết chữa khỏi bệnh gút. Một số quảng cáo khẳng định rằng…