Gai Gót Chân Có Nên Đi Bộ Không ?

Gai Gót Chân Có Nên Đi Bộ Không ?

Đi bộ là một hoạt động thể chất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, một số bệnh nhân bị gai gót chân khá phân vân không biết bộ môn này có ảnh hưởng tiêu cực đến bệnh hay không. Vậy gai gót chân có nên đi bộ không…