Hạt Tophi Được Hình Thành Như Thế Nào ?

Hạt Tophi Được Hình Thành Như Thế Nào ?

Hạt Tophi Được Hình Thành Như Thế Nào ? Sự xuất hiện hạt tophi (hay còn gọi là u cục) dưới da là kết quả quá trình tiến triển của bệnh gout cũng như là dấu hiệu để nhận biết bệnh. Ban đầu hạt tophi xuất hiện chỉ gây mất thẩm mỹ, nhưng nếu người bị gút kiểm soát bệnh không tốt…