Chế Độ Ăn Cho Bệnh Huyết Áp Thấp

Chế Độ Ăn Cho Bệnh Huyết Áp Thấp

Huyết áp thấp hay tụt huyết áp là trường hợp những người có trị số huyết áp tối đa dưới 90 mmHg và huyết áp tối thiểu dưới 60 mmHg. Bệnh tuy không gây nguy hiểm nghiêm trọng cho người bệnh nhưng để lâu ngày có ảnh hưởng rất lớn đến các cơ quan khác…