Ngâm chân thế nào là đúng cách và hiệu quả ?

Ngâm chân thế nào là đúng cách và hiệu quả ?

Ai cũng nghĩ ngâm chân trị liệu bằng nước ấm hay thuốc thảo dược là tốt, nhưng nếu không ngâm đúng cách thì không chừng lại rước họa vào thân. Từ lâu, ông cha ta đã truyền lại hay đã có nhiều bài báo thường ca ngợi về tác dụng của việc ngâm chân trị bệnh…