Ngâm Chân Vào Thời Điểm Nào Là Tốt Nhất ?

Ngâm Chân Vào Thời Điểm Nào Là Tốt Nhất ?

Hãy cùng Doca tìm hiểu xem ngâm chân vào thời điểm nào là tốt nhất ? Khoa học hiện đại đã chứng minh lòng bàn chân là khu vực phản ánh tình trạng sức khỏe của các cơ quan trong cơ thể. Do đó, ngâm chân có thể kích thích vùng phản ứng tương ứng…