Bệnh Gout Và Suy Thận

Bệnh Gout Và Suy Thận

Bệnh Gout Và Suy Thận: Bệnh gút và suy thận thường có một mối liên hệ nhất định. Thông thường, suy thận hoặc các vấn đề khác về thận có thể gây ra bệnh gút. Tuy nhiên, đôi khi gút cũng được cho là nguyên nhân gây ra bệnh thận, bởi vì Axit Uric được lọc qua thận…