Đi giày sai cỡ nguy hại như thế nào?

Theo như một nghiên cứu của Anh, khoảng hơn một nửa phụ nữ thường xuyên trong tình trạng đi giày sai cỡ, việc này ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe và sự tự tin, thoải mái của họ trong công việc và cuộc sống. Nghiên cứu với 2.000 người trưởng thành do trường Cao đẳng […]