Giảm thính lực do tiếp xúc với âm thanh quá lớn

“Tiếp xúc với âm nhạc quá lớn khiến thanh thiếu niên bị giảm thính lực” Nhận xét trên được trình bày trong nghiên cứu theo dõi 29 thanh thiếu niên khi tham ra một buổi biểu diễn nhạc rock. Để đảm bảo mỗi người sẽ tiếp xúc với một mức độ tiếng ồn như nhau, những người tham gia […]