Sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào vì âu lo

Lo âu không đơn giản là tâm trạng lo lắng trước khi già, phỏng vấn xin việc mà lo âu bao gồm các triệu chứng như lo lắng phấp phỏng, bộc trực cảm thấy mỏi mệt, khó chịu và khó tập trung hoặc chẳng thể kiểm soát lo âu. Lo âu cũng bao gồm các […]